Woof yoga užsiėmimų taisyklės

Ši Sutartis yra sudaroma elektroniniu būdu - t.y. Jums darant žymą apie susipažinimą su Sutartimi ir susijusiais dokumentais šioje internetinėje svetainėje Jūs taip pat ir pasirašote sutartį patvirtindami, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prašome atidžiai perskaityti visas Sutarties sąlygas.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Woof Yoga užsiėmimų organizatorius įsipareigoja treniruočių dalyviams surengti yogos treniruotes pagal ankščiau paskelbtą tvarkaraštį.

2. Dalyvio amžius

2.1. Savarankiškai užsiėmime gali dalyvauti ne jaunesni nei 18 metų asmenys.

2.2. Jei užsiėmimo dalyviui yra mažiau nei 18 metų, jis užsiėmime gali dalyvauti tik lydimas suaugusio asmens, kuris prisiima visą atsakomybę už nepilnametį.

3. Dalyvių elgesio ir saugos taisyklės

3.1. Dalyviai privalo saugoti ir prižiūrėti savo asmeninius daiktus. Organizatorius neatsako už pamestus, pavogtus ar apgadintus dalyvių daiktus.

3.2. Dalyviams draudžiama treniruočių metu būti aspvaigusiems nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.

3.3. Organizatoriui turint įtarimų, kad dalyvis yra ne blaivios būsėnos – organizatorius gali neįsileisti dalyvio į sporto salę arba paprašyti išeiti iš salės, tokiu atvėju mokestis už treniruotę nėra grąžinamas dalyviui.

3.4. Dalyviams draudžiama be organizatorių leidimo neštis į salę žaislus, maistą ir gėrimus (išskyrus vandenį) ir maitinti gyvūnus savo atneštu maistu.

3.5. Dalyviams draudžiama elgtis agresyviai kitų dalyvių ir gyvūnų atžvilgiu.

3.6. Organizatorius neatsako už gyvūnų elgesį, rūbų apgadinimus, alergines reakcijas ar įkandimus.

3.7. Organizatorius nedraudžia dalyvių nuo nelaimingų atsitikimų ir neatsako už nelaimingus atsitikimus ar sužalojimus. Dalyvis savarankiškai priima sprendimą, kuriuos pratimus jam atlikti ar atkartoti.

3.8. Dalyvis privalo iš karto informuoti trenerį (instruktorių) ar organizatorių dėl pablogėjusios sveikatos treniruotes metu.

4. Gyvūnų augintojų atsakomybės

4.1. Gyvūnų augintojas yra atsakingas už gyvūnų sveikatą ir vakcinaciją.

5. Užsiėmimų atšaukimo taisyklės

5.1. Jeigu dalyvis negali dalyvauti užsiėmime, jis privalo informuoti organizatorių likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki užsiėmimo, neinformavus organizatoriaus nurodytu laiku, pinigai nėra grąžinami ir registracija nėra perkeliama.

5.2. Organizatoriui atšaukus užsiėmimą jis privalo grąžinti sumą, kuria dalyvis sumokėjo.

6. Privatumo politika

6.1. Organizatorius renka ir tvarko tokius duomenis kaip dalyvio vardas, el. pašto adresas ir telefono numeris organizavimo tikslais. Plačiau apie privatumo politiką susipažinti galite paspaudus čia.

6.2. Užsiėmimų dalyvis sutinka, kad atvaizdas būtų naudojamas veiklos reklamavimo tikslais.